Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

chron siebie i innych

INFORMACJA

W związku z planowaną profilaktyczną dezynfekcją pomieszczeń

w dniu 21 sierpnia 2020r. (piątek)

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

przy ul. Armii Krajowej 36

praca będzie wykonywana w godzinach:

7.30 - 14.00

Wzór wniosku o uzyskanie zaświadczenia wraz z załącznikami i objasnieniami dla studentów z zagranicy do pobrania (pobierz)

Studenci Uniwersytetu Opolskiego mogą skorzystać z pomocy przy wypelnianiu wniosków w:

International Students Office - Uniwersytet Opolski

D.S. Kmicic” ul. Grunwaldzka 31, pokój 1 lub 8 lub 9,

45-061 Opole, Polska,

tel. +48 77 452 72 92, tel. +48 77 452 74 96,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Studenci pozostałych uczelni składają wnioski bezpośrednio w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Małopolskiej 20a

osobiscie w dniach od poniedziałku do piatku od 9.00 do 18.00

Uwaga. Wszystkie przedkładane dokumenty muszą być w języku polskim lub przełożone na język polski.

Informacja o ustanowionych przez Dyrektora jednostki ograniczeniach, nakazach i zakazach
w związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii Covid-19

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu informuje:


1. Do odwołania dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Obsługa interesantów odbywa się na wyodrębnionych stanowiskach lub w warunkach zezwalających na zachowanie dystansu społecznego 2 m.
W/w nakazu nie stosuje się do:
1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem
o potrzebie
kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

2. Do odwołania nakłada się na interesantów przebywających na terenie komórek organizacyjnych Ośrodka obowiązek zakrywania nosa i ust przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przy-łbicy albo kasku ochronnego.
W/w nakazu nie stosuje się do:
1) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
2) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń
psychicznych,
niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym
zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
3) osoby wykonującej czynności zawodowe- tj. pracowników Ośrodka.

3. Na podstawie Komunikatu dla placówek wsparcia dziennego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2; Rekomendacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z planowanym po 24 maja 2020 r. umożliwieniem placówkom wsparcia dziennego oraz podmiotom zatrudnienia socjalnego umożliwieniem realizacji zawieszonych zajęć/działalności wprowadzono procedury funkcjonowania: domów dziennego pobytu, świetlicy środowiskowej w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Szansa” oraz Centrum RE-Start w Opolu. Procedury w załączniku do niniejszej informacji.

Załączniki:
- procedura funkcjonowania w Covid-19 - domy dziennego pobytu

- procedura funkcjonowania w Covid-19 - Centrum Re-Start

- procedura funkcjonowania w Covid-19 - ORS Szansa

Poniżej umieszczamy apel z prośbą o pomoc:

Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy nie są obojętni na cudzą krzywdę o pomoc dla małżeństwa, które straciło dom w pożarze 31 marca br. Ogień pochłonął dom oraz wszystko, co się w nim znajdowało: ubrania, meble, sprzęty. Dom nie nadaje się do odbudowy. Nie ma w nim podłóg, częściowo też ścian, okien, drzwi i dachu.

Prowadzi się zbiórkę pieniędzy na zakup kontenera mieszkalnego.

3984

4256

 

Prosimy o choćby najmniejsze wsparcie, za które już teraz bardzo dziękujemy. Wierzymy, że razem możemy więcej.

Link do strony gdzie prowadzona jest zbiórka pieniędzy (przejdź)

Link do informacji na twitterze (przejdź)

Link do informacji na facebook (przejdź)

INFORMACJA

dla emerytów MOPR w Opolu dotycząca korzystania

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

pasek

Od 1 kwietnia 2020 r. z projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu w ramach nowego zadania Nr 6 -Wsparcie dla osób wykluczonych w związku z epidemią koronawirusa realizuje dodatkowe działania, które obejmują :

Pismo z Komendy Głównej Policji zawierające ważne informacje dot. powiadamiania policji o przemocy za pomocą aplikacji TWÓJ PARASOL.

PISMO

Czytaj na stronie MOPR

W ostatnich kilkunastu dniach pracownicy Centrum Seniora, współpracownicy i wolontariusze MOPR, dotarli do ponad 7.000 mieszkań seniorów i osób niesamodzielnych w Opolu, i przekazali 11.800 osobom, 34.211 maseczek ochronnych.

Prócz maseczek pozyskanych za sprawą Prezydenta Miasta Opola, Pana Arkadiusza Wiśniewskiego i z zakupów własnych, pięciu pracowników Klubu Integracji Społecznej uszyło blisko 1.500 maseczek wielorazowych, które przekazano instytucjom usług społecznych.

Zdzisław Markiewicz

Dyrektor MOPR w Opolu

Ze względów bezpieczeństwa, do odwołania, kontakty z mieszkańcami będziemy utrzymywać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i innych mediów elektronicznych.

Istnieje możliwość przekazywania przez mieszkańców korespondencji w formie papierowej poprzez umieszczanie jej w oznaczonych skrzynkach przy wejściu do siedziby MOPR przy ulicy Armii Krajowej 36 lub w Ośrodku "Szansa" przy ulicy Małopolskiej 20A 

Sprawy dotyczące osób starszych 70+ i osób niepełnosprawnych

W mieście Opolu jest 19 071 osób 70+ w tym: mężczyzn – 7 088,  kobiet- 11 812.

Potrzeby w sprawie uzyskania pomocy należy zgłaszać według dzielnic, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerami:

 1. Armii Krajowej (ZWM)- nr telefonu 77 4027016 , 77 4027017,

 1. Chabry- nr telefonu 77 4569167,

 1. Zaodrze- nr telefonu 77 4575490 lub 77 4575493,

 1. Malinka- nr telefonu 77 4598104

 1. Śródmieście, Stare Miasto, Nadodrze - nr telefonu 77 4005972
  lub 77 4005975, 77 4005978

 1. Grotowice, Groszowice, Nowa Wieś Królewska, Malina, Grudzice, Kolonia Gosławicka - nr telefonu 77 4535119 lub 77 4544750 w. 24, 26

 1. Wrzoski, Sławice, Bierkowice, Półwieś, Żerkowice, Chmielowice, Szczepanowice, Winów, Zakrzów - nr telefonu 77 457 54 90 lub 77 457 54 93

 1. Brzezie, Świerkle, Borki, Czarnowąsy, Krzanowice, Wróblin - nr telefonu 532 316 605 i 532 316 606,

Pozostałe osoby

Pod numerami telefonów dostępnych w zakładce REJONY OPIEKUŃCZE w godzinch pracy Ośrodka

 

Dla osób objętych kwarantanną domową

Nazwa i adres jednostki email Nr telefonu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
ul. Armii Krajowej 36
45-071 Opole

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

516-282-508

 

Korespondencja  i przekazywanie informacji dotyczących koronawirusa:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inne ważne informacje

Do odwołania, ścisle ogranicza się działalność Ośrodka Readaptacji Społecznej Szansa, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punktu Konsultacyjnego dla osób Uzależnionych, Klubu Integracji Społecznej oraz domów dziennego pobytu i Centrum Senior w Opolu, a także zespołu ds. Niebieskiej Karty. Ze względów bezpieczeństwa, kontakt z zewnątrz ze specjalistami możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem mediów elektronicznych, a wewnątrz budynków, osoby tam przebywające zobowiązane są do ścisłego przestrzegania reguł sanitarnych.

Dodatkowo uruchomione zostały:


Całodobowy dyżur psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej - nr telefonu 604 830 767,

Całodobowe porady dla osób doświadczających przemocy domowej.
Z psychologiem dyżurnym można skontaktować się pod numerem telefonu 663 037 068 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(Informacja za NTO z 09-10.05.2020)

 

 

Można zostać naszym wolontariuszem.

Zgłoszenia od pon. do pt. 8.00 - 15.00 tel. 77 4556390 (91,92)

 

Komenda Główna Policji uruchomiła mobilną,bezpłatną aplikację umożliwiającą szybkie,bezgłosowe powiadomienie policji o zagrożeniu w wyniku przemocy w rodzinie,która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja pozwala m.in. na dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Twój Parasol to darmowa aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuację związaną z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.
Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego

https://twojparasol.com/wp-content/uploads/2019/11/tutorial2.mp4

parasol

Plakat dotyczący podstawowych zasad bezpieczeństwa w walce z koronawirusem.

plakatCOVID 19 mini

W związku z epidemią Koronawirusa
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020
Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień”
wstrzymał wydawanie paczek żywnościowych do odwołania.

W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zawiesił od dnia 13 marca br. na co najmniej 2 tygodnie wszystkie działania prowadzone w ramach projektów "Centrum RE-Start" - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu oraz "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 
Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
 Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:
1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.
 Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:
1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.
Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

PLIK DO POBRANIA

 

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował pakiet najważniejszych informacji dotyczących koronawirusa. Znajdziecie tu Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Czym jest koronawirus?
Jak często występują objawy?
Kto jest najbardziej narażony?
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi informacjami oraz stosowania się do zaleceń, które służą ograniczeniu ryzyka zarażenia.

Gazetka wydawana w świetlicy ORS "Szansa" (pobierz)

Gazetka wydawana w świetlicy ORS "Szansa" (pobierz)

Opolska Rada Terenowa do Spraw Readaptacji i Pomocy Skazanym w Opolu
przygotowała informatory:
"Pomoc Postpenitencjarna dla Ciebie"
"Twoja Nowa Droga"

Oba informatory do pobrania z linku poniżej

Pobierz

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracy:
Psycholog
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu, ul. Małopolskiej 20
w wymiarze 1,0 etatu, z możliwością zatrudnienia:
1 osoba w wymiarze 1,0 etatu lub
2 osoby w wymiarze 0,5 etatu każda

ogłoszenie (pobierz)
kwestionariusz (pobierz)

Okres objęty kontrolą 1 stycznia 2018 - 30 maj 2019.
Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Standard podstawowych usług świadczonych przez Ośrodek
2. Współpraca z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie ewaluacji efektów swojej działalności i monitoringu osób przebywających w Ośrodku po jego opuszczeniu.
4. Zapewnienie pracownikom poradnictwa w formie "superwizji".
5. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.
6. Wydatkowanie dotacji celowej.

  (czytaj więcej)

W dniu 16 października 2019 r. odbyła się wielka i uroczysta gala podczas, której nasi
opolscy seniorzy podziękowali policjantom za działania na rzecz seniorów i pogratulowali 100-
lecia istnienia Policji. Dzięki naszym wspaniałym zaprzyjaźnionym gospodarzom, którzy nas
ugościli uroczystość odbyła się w Zajeździe u Dziadka. (czytaj więcej)

Protokół wystąpienie pokontrolne - kontroli przeprowadzonej  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu przez Najwyższą  Izbę Kontroli, Delegatura Opol.
Okres objęty kontrolą 2017-2019.
Zakres przedmiotowy kontroli:
1. Identyfikacja mieszkańców zagrożonych i żyjących w ubóstwie oraz projektowanie adekwatnych działań na rzecz jego ograniczenia.
2. Realizacja działań mających na celu wychodzenie z ubóstwa.
3. Efekty podejmowanych działań zmierzających do ograniczenia skali ubóstwa. (czytaj więcej)

W dniu 14 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Opola odbyło się uroczyste zakończenie pierwszej edycji programu reintegracji społeczno-zawodowej realizowanej w nowo powstałym Centrum Re-Start. (czytaj więcej)

Czas leci nieubłaganie, ostatnie przygotowania trwają , bo już w dniu 22.06.2019r. na
Pl. Wolności w naszym Mieście Opolu, w związku z przypadającym na dzień 30 maja Dniem
Rodzicielstwa Zastępczego, który jako polskie święto obchodzony jest od 2006 r. na mocy Uchwały
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r., zostanie zorganizowany piknik na rzecz rodziny
i rodzicielstwa zastępczego dla ok. 100 osób. (czytaj więcej)

W poniedziałkowy lekko deszczowy dzień
przy ul. Sienkiewicza 29 można było zauważyć
ozdobione witryny pięknymi żółto-niebieskimi
wstęgami. Grupa zgromadzonych ludzi wskazywała,
że trwa tam jakieś wydarzenie. Dokładnie 13 maja
2019 r. o godzinie 12.00 nastąpiło uroczyste i
oficjalne otwarcie Centrum RE -Start w Opolu, w
którym to klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Opolu,(czytaj więcej)

logo program
Program „Opole w Rytmie Życzliwości” stanowi kontynuacje kampanii „Maj miesiącem życzliwości”, która była prowadzona w 2017 i 2018 roku w Mieście Opolu i miała na celu promowanie uczynności i uprzejmości w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych. Pierwszą edycje kampanii charakteryzowało eksponowanie takich zwrotów jak: proszę, przepraszam, dziękuje. Druga edycja kampanii, która odbyła się w 2018 roku miała na celu poruszać kwestię pozytywnych zachowań dzieci wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Mając na względzie pozytywny odbiór społeczny ubie
głorocznych kampanii rozszerzono ww. inicjatywę o działania całoroczne pod nazwą  „Opole w Rytmie Życzliwości”.
(czytaj więcej)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zaprasza na konferencję pt:
"Prawa i obowiązki członków rodziny - status dziecka w rodzinie"

Zaproszenie na konfderencję (Pobierz)

Szczegółowy program konferencji (Pobierz)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zawarł porozumienie o współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w zakresie udzielania pomocy specjalistycznej osobom zgłaszającym się do w/w jednostek

INNE FORMY KOMUNIKACJI

Niezależnie od wprowadzonego kanału komunikacji poprzez skrzynkę podawczą, osoby, które nie dysponują środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, mogą korzystać z poczty e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Adres ten nie służy do składania podań (w tym skarg na naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych) w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Podania powinny spełniać wymogi określone w art. 63 ww. ustawy, tj. mogą być wnoszone m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu.

Dla wniosków przesłanych pocztą elektroniczną MOPR nie wystawia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

W odpowiedzi na wiele pojawiających się zapytań ze strony pracowników pomocy społecznej z ośrodków z różnych stron Polski,
w sprawie podwyżek w naszym Ośrodku i roli dyrektora w zawartym porozumieniu, poniżej zamieszczamy scan Porozumienia z dnia 6 grudnia 2017r.
o wzroście wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu w latach 2018-2019
Zawartego pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu a pracownikami Ośrodka reprezentowanymi
przez Związek Zawodowy Pracowników MOPR w Opolu, przy udziale Prezydenta Miasta Opola oraz Mediatora z listy MRPiPS.

Dodatkowo załączamy link do publikacji prasowej z tamtego okresu, opisującej szeroko kwestie naszych postulatów płacowych
(http://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,22183949,konflikt-w-opolskim-mopr-pracownicy-chca-600-zl-podwyzki-dyrektor.html?disableRedirects=true ).

W komentarzu pod artykułem znalazła się jedna nieprawdziwa informacja,
jakoby dyrektor złożył wniosek o podwyżkę dla siebie w czasie gdy brakuje pieniędzy dla pracowników.
Otóż, nie tylko że dyrektor nie składał żadnego wniosku, wynagrodzenie dyrektora nie zmieniło się od października 2014 roku.
Nota bene, w tej informacji jest część prawdy, mianowicie wzrosła liczba zadań i przedsięwzięć które podlegają nadzorowi dyrektora.
Ale dajemy radę.

Skan porozumieniea - pobierz

10 maja 2018 r. odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.

"Prawa i obowiązki członków rodziny - równe prawa w  życiu rodzinnym".

(czytaj dalej)

Formularz zgłoszeniowy

(pobierz)

O G Ł O S Z E N I E
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
poszukuje kandydatów na:

 • opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

logo popz

W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Opolskim Bankiem Żywności z siedzibą w Luboszycach.

logo rops kolor

1 marca 2017 r. w nowo otwartym mieszkaniu chronionym zamieszkała pierwsza wychowanka pieczy zastępczej wraz ze swoją córką. Na rzecz wychowanek w mieszkaniu chronionym świadczone będzie wsparcie pracownika socjalnego umożliwiające przygotowanie do samodzielności z chwilą opuszczenia mieszkania. Mieszkanie zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb usamodzielniających się wychowanek z dziećmi w ramach projektuBliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczejwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.