O nas

dowiedz się jak funkcjonuje nasz ośrodek, znajdź adresy i kontakty z naszymi pracownikami

A A A

W dniu 22 kwietnia 2021 roku Gmina Opole, reprezentowana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, zawarła z Wojewodą Opolskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. (czytaj więcej)

POPŻ20 Loga na strony intrnetowe

Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020

 

POPŻ 2020 OPL

POPŻ 2020 OPO

POPŻ 2020 OPR

POPŻ 2020 Plakat informacyjny - opis wsparcia

POPŻ 2020 Plakat informacyjny - pomoc żywnościowa

 

 

W dniu 02 lipca 2019 r. Miasto Opole zawarło z Wojewodą Opolskim dwie umowy o dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. (czytaj więcej)

W dniu 31 maja 2019 r. Miasto Opole zawarło z Wojewodą Opolskim umowę o dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. (czytaj więcej)

W dniu 20 sierpnia 2018 r. Miasto Opole podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. "Centrum
Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu. Realizatorem
projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu ( zadanie nr 1 i zadanie nr 2).
Okres realizacji: 31.07.2018-31.01.2021. (czytaj więcej)

Zasady rekrutacji (otwórz)

W dniu 06 lipca 2018 r. Miasto Opole podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Trudny start,
lepsza przyszłość”- program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu. Realizatorem
projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. Okres realizacji: 30.05.2018 – 31.12.2020.
(czytaj więcej)

Zasady rekrutacji (otwórz)

W dniu 15 stycznia 2018 r. Miasto Opole podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn.
„Centrum RE-Start” – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu.
Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. Okres realizacji:
30.09.2017-30.10.2020.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.2 Włączenie
społeczne. (więcej)

Zasady rekrutacji od 2019.07.18

1. Zasady rekrutacji (otwórz)
2. Deklaracja (otwórz)
3. Oświadczenie (otwórz)
4. Zarządzenie - Zasady rekrutacji (otwórz)

 

 

Zasady rekrutacji (otwórz)

W dniu21 października2016 r. Miasto Opole podpisało umowę odofinansowanie projektupn.Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.Okres realizacji: 01.01.2017-28.02.2019.

czytaj więcej 

BANK ŻYWNOŚCI W OPOLU - Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących

Działania towarzyszące:

- 2019r czytaj wiecej

- 2018r czytaj wiecej

- 2017r czytaj więcej

- 2016r czytaj więcej

czytaj więcej

Loga na strony intrnetowe

 

Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020

logo rops kolor

1 marca 2017 r. w nowo otwartym mieszkaniu chronionym zamieszkała pierwsza wychowanka pieczy zastępczej wraz ze swoją córką. Na rzecz wychowanek w mieszkaniu chronionym świadczone będzie wsparcie pracownika socjalnego umożliwiające przygotowanie do samodzielności z chwilą opuszczenia mieszkania. Mieszkanie zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb usamodzielniających się wychowanek z dziećmi w ramach projektuBliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczejwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.