Strefa Klienta

czyli znajdź informacje z jakiej formy pomocy możesz skorzystać, pobierz druki, poznaj nas bliżej

A A A

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Opole ul.Małopolska 20a

godziny pracy: PN – PT 8.00–20.00. Schronienie całodobowo.
tel. (077) 455 63 90, (077) 455 63 91, (077) 455 63 92
„wew. 3”

USTAWA

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.(Dz. U. Nr 180,poz.1493), a także z planów pracy na każdy kolejny rok kalendarzowy.

PRZEMOC DOMOWA TO PRZESTĘPSTWO!

Przemoc domowa to każde zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, skierowane przeciwko bliskiej osobie, powodując fizyczne lub psychiczne cierpienie.

Formy przemocy domowej:

PRZEMOC FIZYCZNA — każde agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń (m. in. popychanie, obezwładnianie, szarpanie, policzkowanie, uderzanie pięścią, kopanie, duszenie, rzucanie przedmiotami, użycie broni, parzenie, nieudzielanie koniecznej pomocy, itd.).
PRZEMOC PSYCHICZNA— agrsywne zachowania, które mają na ogół charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalny ból lub cierpienie (m. in. wyśmiewanie, wyzywanie, krytyka, groźby, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia itp.).
PRZEMOC EKONOMICZNA — uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspakajanie materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy, itp.).
PRZEMOC SEKSUALNA — wymuszanie pożycia seksualnego lub nieakceptowanych i niechcianych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych, itp. (np. mąż który stosuje przemoc, żeby zmusić żonę do stosunku, może zostać skazany za gwałt).
ZANIEDBANIE — przemoc nie musi mieć formy działania. Przemocą jest także zaniedbanie i niezaspakajanie podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do jego cierpienia.

Przemoc domowa nie może dłużej trwać, a jej sprawca powinien zostać ukarany!

Pracownicy ośrodka:

 • Psychologowie
 • Terapeuta
 • Pedagog
 • Pracownik socjalny
 • Konsultant prawny

 

Aktualne działania realizowane przez SOW:

1. Kierownik Ośrodka - Barbara Leszczyńska -superwizor IPZ PTP - codziennie od 8.00-16.00
2. Pomoc prawna – J. Kobiołka pon., środy, piątki
3. Pomoc psychologiczna,psychoterapeutyczna - (dla dorosłych i dzieci)

• A. Wołoszczuk, N. Czarnecka – codziennie
• E. Mieszkowska, A. Łastówka - środa
• E. Rybak-pon, wtorek,środa, E.Kopeć- środa,czwartek,piątek

4. Pomoc socjalna - A. Starczyńska – codziennie
5. Pomoc i wsparcie pedagogiczne- U. Notka - codziennie
6. Pomoc medyczna/psychiatryczna - Medrem lek. M. Otrębski
7. Zajęcia taneczne z elementami z choreoterapii,relaksacja - czwartki- A. Starczyńska
8. Konsultacje wychowawcze dla rodziców – E. Rybak, E. Kopeć
9. Grupa wsparcia-terapeutyczna (samopomocowa) dla ofiar przemocy seksualnej - E. Mieszkowska, A. Łastówka
10. Grupa Wsparcia dla Kobiet Doświadczających Przemocy Domowej - działanie stałe, całoroczne, realizowane w SOW w każdy poniedziałek 17.00 – 19.00 N. Czarnecka
11. Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy seksualnej - działanie stałe, całoroczne, realizowane w SOW raz w miesiącu
12. Terapia par -działanie całoroczne, realizowane indywidualnie w SOW - N. Czarnecka
13. Konsultacje pedagogiczne i psychologiczne dla rodziców dzieci w sytuacji około rozwodowej - działanie stałe, całoroczne, realizowane w SOW
14. Program profilaktyczny dotyczący problematyki przemocy "Niebieska Godzina",realizowany w opolskich szkołach - działanie stałe, całoroczne, realizowane wg ustaleń z placówkami oświatowymi - E. Rybak
15. Fakultatywne zajęcia relaksacyjne, arteterapeutyczne (i inne) dla osób całodobowo przebywających w SOW - działanie stałe, całoroczne, realizowane w SOW wg potrzeb- A. Starczyńska
16. Program Korekcyjno – Edukacyjny dla sprawców przemocy i osób nie radzących sobie ze złością - A. Wołoszczuk, E. Rybak, N. Czarnecka
17. Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób, które ukończyły PKE
18. Warsztat socjoterapii dla rodzica z dzieckiem "Mama i ja" - U. Notka
19. Warsztat arteterapii z elementami bajkoterapii dla dzieci "Bajka Pomagajka" - U. Notka
20. Społeczność mieszkańców SOW "Budujemy naszą społeczność"- U. Notka
21. Mediacje rodzinne - U. Notka
22. Warsztat arteterapii " Eliminowanie lęku i stresu u dzieci i młodzieży", - U. Notka
23. ,,Taniec z elementami arteterapii"- A. Starczyńska

Działania realizowane przez SOW:

Grupa Wsparcia dla Kobiet Doświadczających Przemocy Domowej
Działanie stałe, całoroczne, realizowane w SOW w każdy poniedziałek 17.00 – 19.00.

Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy seksualnej
Działanie stałe, całoroczne, realizowane w SOW raz w miesiącu

Pogłębiona psychoterapia dla sprawców przemocy, którzy ukończyli Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy
Realizowany indywidualnie w SOW

Terapia par
Działanie całoroczne, realizowany indywidualnie w SOW

Konsultacje pedagogiczne i psychologiczne dla rodziców dzieci w sytuacji około rozwodowej
Działanie stałe, całoroczne, realizowane w SOW

Program profilaktyczny dotyczący problematyki przemocy "Niebieska Godzina",realizowany w opolskich szkołach.

Działanie stałe, całoroczne, realizowane wg ustaleń z placówkami oświatowymi.

Fakultatywne zajęcia relaksacyjne, arteterapeutyczne (i inne) dla osób całodobowo przebywających w SOW
Działanie stałe, całoroczne, realizowane w SOW wg potrzeb

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla sprawców przemocy i osób nie radzących sobie ze złością

Akademia Rozwoju Rodzica "Rodzic na piątkę" - czwartki (40 godzinny program dla rodziców)


WSPÓŁPRACA:

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  45–052 Opole
  ul. Małopolska 20a
  tel.(077) 455 63 90-91
  dyżur interwencyjny (077) 455 63 92
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 • Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"
  45–286 Opole
  ul. Małopolska 20A
  Telefon: (077) 455 63 80
  Fax: (077) 455 63 80
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Klub Integracji Społecznej
  45–286 Opole
  ul. Małopolska 20A
  tel.(077) 455 63 90-91
  e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
  45–315 Opole
  ul Głogowska 25 B
  tel. (077) 455 25 35
  (077) 457 63 64

 • Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
  ul. Książąt Opolskich 19
  45–005 Opole

 • Dyrektor DFOZ, Wiceprezes Zarządu ks. dr Jerzy Dzierżanowski
  tel. (077) 4565310
  e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Dyrektor Biura DFOZ p. Beata Balicka–Błagitka
  tel. (077) 4540760
  e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Dyrektor Domu Matki i Dziecka s. Ewa Lyga
  Kontakt – Dom Matki i Dziecka: tel./fax (077) 4540760
  e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjno–Opiekuńczego p. Barbara Słomian
  Kontakt – Ośrodek: tel./fax (077) 4419905
  e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Dyrektor Diecezjalnej Poradni Rodzinnej, Sekretarz Zarządu ks. dr Paweł Landwójtowicz
  www.land.opole.pl
  Kontakt – Poradnia: tel./fax (077) 4425550
  e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Specjalista ds. fundraisingu i promocji p. Karolina Włodarczyk
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel./fax (077) 4425550

 • PEDAGODZY SZKOLNI
 • KURATORZY SĄDOWI
 • POLICJA
 • OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

AKTY PRAWNE ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE (dokumenty do pobrania) przejdź

KODEKS KARNY

KODEKS POSTEPOWANIA KARNEGO (przejdź)

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

Rozporządzenie w sprawie procedury niebieskiej karty (przejdź)

Rozporządzenie - standard podstawowych usług świadczonych przez SOW (przejdź)

Ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie

zmiana art. 207 KK od 13 lipca 2017r.

SPRAWOZDANIE ZA 2017 

Godziny pracy pracowników:

• Barbara Leszczyńska – kierownik Ośrodka w dni robocze: 8.00–16.00
• Anna Wołoszczuk -psycholog, według grafiku
• Aleksandra Starczyńska -starszy pracownik socjalny, według grafiku
• Natalia Czarnecka -terapeuta, według grafiku
• Edyta Rybak – psycholog, według grafiku
• Urszula Notka - pedagog, według grafiku
• lek. psychiatra Maciej Otrębski - umowa z NZOZ Medrem (po rejestracji SOW)
• Justyna Kobiołka – konsultant prawny: poniedziałki 16.00 – 20.00 środy 16.00 – 20.00, piątki 12.00-14.00
• Elżbieta Mieszkowska – psycholog d/s przemocy seksualnej Konsultacje: środy 16.30 – 18.30
• Agnieszka Łastówka – psycholog środy 16.30-19.30
• Zespół pracowników pracuje pod superwizją Tomasza Świtka.