Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu informuje, że wnioski o wydanie zaświadczeń dot. stypendium socjalnego, o korzystaniu lub nie korzystaniu
z pomocy w tut. Ośrodku, składa się w Ośrodku przy ul. Armii Krajowej 36
pokój nr 13, lub w rejonach opiekuńczych od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.30 do 15.30.

Wnioski można pobrać w pokoju nr 13 w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej z linku poniżej.

(Wniosek o wydanie zaświadczenia) Pobierz