Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

familiar18Dla każdego dziecka najlepszym miejscem do rozwoju jest rodzina. W przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców może być ono umieszczone w jednej z form pieczy zastępczej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola.

Osoby z miasta Opola, które są zainteresowane tematem rodzicielstwa zastępczego i zechcą zapewnić wyjątkowym dzieciom bezpieczeństwo i warunki do właściwego rozwoju prosimy o kontakt:

Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

ul. Plebiscytowa 18/6

45-361 Opole

tel. 774232701

tel. 774232703