Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - Edycja 2024

 

znaki strona www

W dniu 1 marca 2024 roku Gmina Opole, reprezentowana przez Pana Zdzisława Markiewicza - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, zawarła z Wojewodą Opolskim reprezentowanym przez Panią Mirosławę Kwatek – Hoffmann – Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2024 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

Na podstawie ww. umowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu będzie realizował resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Realizowane w ramach Programu zadania będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 618 128 zł, wartość finansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 598 128 zł.

Okres realizacji: od 1 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

 

Czytaj więcej