Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
poszukuje kandydatów do pracy na nieurzędnicze stanowisko pracy:


terapeuta


w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej (SOW)
w Opolu, ul. Małopolskiej 20 A
w wymiarze 1,0 etat

 

 

Ogłoszenie o naborze oraz kwestionariusz do pobrania tutaj