Strefa Klienta

czyli znajdź informacje z jakiej formy pomocy możesz skorzystać, pobierz druki, poznaj nas bliżej

A A A

KASA CZYNNA
poniedziałek: 11:00 - 15:00
wtorek - piątek: 10:00 - 13:00

 

UWAGA!
Wypłata pieniędzy z kasy MOPR
nastąpi tylko po okazaniu decyzji administracyjnej

 

Obowiązują następujące terminy wypłat świadczeń:

 

  • 10-go dnia każdego miesiąca: świadczenia dla rodzin zastępczych
  • 17-go dnia każdego miesiąca: zasiłki stałe
  • 18-19 -go dnia każdego miesiąca: okresowe świadczenia dla klientów I Rejonu Opiekuńczego, ul. Armii Krajowej
  • 20-21-go dnia każdego miesiąca: okresowe świadczenia dla klientów II Rejonu Opiekuńczego ul. Wrocławska
  • 22-23-go dnia każdego miesiąca: okresowe świadczenia dla klientów III Rejonu Opiekuńczego ul. Armii Krajowej
  • 24-25-go dnia każdego miesiąca: okresowe świadczenia dla klientów IV Rejonu Opiekuńczego ul. Gorzołki, OIK, ORS "Szansa", SOW
  • 26-27-go dnia każdego miesiąca: okresowe świadczenia dla klientów V Rejonu Opiekuńczego, ul. Hubala oraz filii ul. Piotrkowska
  • każdy piątek miesiąca: wszystkie zasiłki celowe
  • do 5-go dnia każdego miesiąca: wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne