Strefa Pracownika

czyli wyszukaj i pobierz niezbędne dokumenty kadrowe i inne

A A A

Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 19 lutego 2018r.
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
w sprawie zmiany do zarządzenia w sprawie
struktury organizacyjnej i zakresu działania
Domów Dziennego Pobytu oraz wprowadzającego
Regulamin Domów Dziennego Pobytu
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu (pobierz)