Drukuj

Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 4 stycznia 2016 r.
w sprawie podziału środków przyznanych na wypłatę zasiłków z zadań własnych gminy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu (Pobierz)