Drukuj

Zarządzenie nr 14A/2016
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
z dnia 4 kwietnia 2016r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia w sprawie zasad obsługi osób
doświadczających trudności w komunikowaniu się (pobierz)