Drukuj

Zarządzenie Nr 42/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
z dnia 31 października 2016 r. w sprawie podziału środków przyznanych na wypłatę
zasiłków z zadań własnych gminy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu (pobierz)