Drukuj

ZARZĄDZENIE 40/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
z dnia 30 września 2016r. w sprawie podziału środków przyznanych na wypłatę zasiłków z zadań własnych gminy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu(pobierz)