Drukuj

ZARZĄDZENIE 34/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia o podziale środków przyznanych na wypłatę zasiłków z zadań własnych gminy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu(pobierz)