Drukuj

ZARZĄDZENIE Nr 19/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r.
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania
Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu (pobierz)