O nas

dowiedz się jak funkcjonuje nasz ośrodek, znajdź adresy i kontakty z naszymi pracownikami

A A A

 

Praktyki Studenckie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu odbywają się na podstawie porozumień zawartych pomiędzy uczelnią a ww. jednostką.

 

Warunkiem odbywania praktyk przez studentów w Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu jest przedstawienie skierowania wystawionego przez Zakład Praktyk danej uczelni.

 

Studentów ubiegających się o praktykę w Ośrodku wraz z w/w skierowaniem zapraszamy do Referatu Organizacyjnego i Kadr w siedzibie Ośrodka przy ul. Armii krajowej 36 , pok. nr 20 w celu:

 

  • ustalenia miejsca i terminu odbywania praktyki (dot. wszystkich komórek organizacyjnych Ośrodka),

  • odbycia szkolenia BHP,

  • zapoznania się dalszą dokumentacją (ochrona danych osobowych, zachowanie tajemnicy służbowej).

 

Osoba prowadząca praktyki do której należy się zgłaszać: Anita Sikora – Inspektor ds. Kadr i Spraw Organizacyjnych tel. 077 40 05 966