Strefa Klienta

czyli znajdź informacje z jakiej formy pomocy możesz skorzystać, pobierz druki, poznaj nas bliżej

A A A

Dyrekcja

nr telefonu

Adres

1 Dyrektor MOPR w Opolu Zdzisław Markiewicz 077-40-05-951 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok.26
2 Za-ca Dyrektora MOPR w Opolu Małgorzata Kozak 077-40-05-951 Opole, ul. Armii Kajowej 36 pok.27

Komórki organizacyjne

nazwa komórki organizacyjnej

Osoba odpowiedzialna nr telefonu Adres
1 Dział Pomocy Środowiskowej

Małgorzata Gieryluk

Kierownik

077-40-05-971 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok. 14
w skład wchodzą: Sekcja Świadczeń

Monika Buczyńska

Kierownik

077-40-05-980 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok.6
Zespół ds. Pomocy Instytucjonalnej

Justyna Wójcik

Kierownik

077-40-05-990 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok.31
Rejon Opiekuńczy I

Dorota Kubis

Kierownik

077-40-05-972 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok.15
Rejon Opiekuńczy II

Danuta Fikus

Kierownik

077-45-75-490 Opole, ul. Wrocławska 44
Rejon Opiekuńczy III

Agata Kulinicz

Kierownik

077-40-05-972 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok.15
Rejon Opiekuńczy III B

Agata Kulinicz

Kierownik

532-316-605, 532-316-606 Opole, ul. Pelargonii 12 (Borki)
Rejon Opiekuńczy IV

Urszula-Adamczewska-Harlak

Kierownik

077-45-35-119 Opole, ul. Gorzołki 4 pok. 2
Rejon Opiekuńczy V

Dorota Kluk

Kierownik

077-40-27-016 Opole, ul. Hubala 4 pok.4
Rejon Opiekuńczy V filia

Dorota Kluk

Kierownik

 

077-40-27-016

           077-45-98-104

Opole, ul. Hubala 4 pok.4

Opole, ul. Piotrkowska 2

(DDP Malinka”)

2 Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem

Adrian Surowiec

Kierownik

077-42-32-701 Opole, ul. Plebiscytowa 18 pok. 1
Mieszkania chronione

Adrian Surowiec

Kierownik

077-42-32-701 Opole, ul. Plebiscytowa 18 pok. 1
3 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Tamara Tymowicz

Kierownik

077-45-56-390

wew. 2

Opole, ul. Małopolska 20A pok. 2
4 Klub Integracji Społecznej

Maciej Baumert

Kierownik


516282508

Opole, ul. Nysy Łużyckiej 7a
5 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Anna Wołoszczuk 

Kierownik

077-45-56-390

wew. 3

Opole, ul. Małopolska 20A pok.7
6 Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa”

Jolanta Kowalska

Kierownik

077-45-56-380

Czynny całą dobę

Opole, ul. Małopolska 20A pok.2
7 Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych

Wiesław Witczak

Kierownik

077-45-56-390

wew. 1

Opole, ul. Małopolska 20A pok.11
8 Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień”

Edyta Solarska-Halaba

Kierownik

077-45-50-037 Opole, ul. Hubala 4
9 Dom Dziennego Pobytu „Magda Maria”

Jędrzej Szotek

Kierownik

077-45-36-328 Opole, ul. Barlickiego 1-3, pok. 7
10 Dom Dziennego Pobytu „Malinka”

Katarzyna Sawicka

Kierownik

077-40-48-208 Opole, ul. Piotrkowska 2, pok.27

Dom Dziennego Pobytu „Malinka”

- filia „Dom nad Odrą”

Katarzyna Sawicka

Kierownik

077-40-08-206 Opole, ul. Rudzkiego 2
11

Dział Finansowy

Irena Wodecka

Główny Księgowy

077-40-05-960 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok.28

Justyna Seroczyńska

Kierownik

077-40-05-963 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok. 30a
12

Referat Organizacyjny i Kadr

Justyna Raj

Kierownik

077-40-05-953 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok.21
13 Referat Administracyjno-Gospodarczy

Bogumiła Mucha

Kierownik

077-40-05-965 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok.18
14 Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji

Iwona Siamro-Szewczyk 

 Kierownik

077-40-05-994 Opole, ul. Armii Krajowej 36 B pok. 35
15 Specjalista-Koordynator ds. Programów Agnieszka Ponikowska 077-40-05-976 Opole, ul. Armii Krajowej 36 pok.2
16 Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu" Małgorzata Jarosz - Basztabin
Kierownik
077-44-12-370

Opole, ul. Krakowska 32

17

Centrum Aktywizacji Społecznej

Agnieszka Łukasińska - 
specjalista koordynator

512-577-234

Opole, ul. Krakowska 32