Strefa Klienta

czyli znajdź informacje z jakiej formy pomocy możesz skorzystać, pobierz druki, poznaj nas bliżej

A A A

KASA CZYNNA
poniedziałek: 11:00 - 15:00
wtorek - piątek: 10:00 - 13:00

 

UWAGA!
Wypłata pieniędzy z kasy MOPR
nastąpi tylko po okazaniu decyzji administracyjnej

 

Obowiązują następujące terminy wypłat świadczeń:

 

  • 10-go dnia każdego miesiąca: świadczenia dla rodzin zastępczych
  • 17-go dnia każdego miesiąca: zasiłki stałe
  • 18-19 -go dnia każdego miesiąca: okresowe świadczenia dla klientów I Rejonu Opiekuńczego, ul. Armii Krajowej
  • 20-21-go dnia każdego miesiąca: okresowe świadczenia dla klientów II Rejonu Opiekuńczego ul. Wrocławska
  • 22-23-go dnia każdego miesiąca: okresowe świadczenia dla klientów III Rejonu Opiekuńczego ul. Armii Krajowej
  • 24-25-go dnia każdego miesiąca: okresowe świadczenia dla klientów IV Rejonu Opiekuńczego ul. Gorzołki, OIK, ORS "Szansa", SOW
  • 26-27-go dnia każdego miesiąca: okresowe świadczenia dla klientów V Rejonu Opiekuńczego, ul. Hubala oraz filii ul. Piotrkowska
  • każdy piątek miesiąca: wszystkie zasiłki celowe
  • do 5-go dnia każdego miesiąca: wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne

Cztery kroki do TELEOPIEKI

KROK PIERWSZY - co to jest teleopieka

1. Zapoznaj się z regulaminem usługi i cennikiem teleopieki

2. Przeczytaj dokładnie umowę

Jeżeli treści tam zawarte nie budzą Twoich zastrzeżeń to:

KROK DRUGI - wypełniamy druki

1. Wypełnij dokładnie i czytelnie załącznik numer 1 pod nazwą KARTA INFORMACYJNA, następnie

2. Wpisz czytelnie swoje dane na druku UMOWY w części "KLIENT" oraz w części "PODOPIECZNY" jezeli chcesz tej usługi dla siebie

3. Jeżeli kupujesz usługę teleopieki dla innej osoby, to swoje dane wpisujesz w części "KLIENT", a dane osoby objetej teleopieką wpisujesz w części "PODOPIECZNY"

KROK TRZECI - wysyłamy zamówienie

Oba dokumenty, tj.: UMOWĘ oraz KARTĘ INFORMACYJNĄ wyślij listem poleconym na adres:

Polskie Centrum Opieki sp. z o.o.
Janka Wiśniewskiego 20/302
81-969 Gdynia

Jeżeli masz kłopot z wypełnieniem lub wysłaniem dokumentów, to możesz uzyskać pomoc pracownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola przy ul. Sempołowskiej 3,
(tel. 77 45 11 984/995/827/959)
lub Biura Obsługi Obywatela mieszczącego się w Ratuszu na parterze (tel. 77 4511967)
albo pracownika socjalnego MOPR, który odwiedzi Cię w domu jeżeli zgłosisz taką potrzebę dzwoniąc pod numer 77 400 59 50

KROK CZWARTY - instalujemy telefon

Po otrzymaniu Twojej umowy i podpisaniu jej przez PCO, niezwłocznie zostanie wysłana do Ciebie kurierem paczka zawierająca zamówione przez Ciebie urządzenie wraz z instrukcją podłączenia. Jeżeli nie będziesz mógł sobie poradzić z instalacją, możesz poprosić o pomoc pracownika Biura Obsługi Klienta PCO dzwoniąc pod numer 696 596 584.
Możesz poprosić też o zorganizowanie pomocy pracownika socjalnego MOPR dzwoniąc pod numer centrali 77 400 59 50.

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:

1. Regulamin
2. Cennik teleopieki
3. Karta informacyjna
4. Umowa
5. Zasady dostawy oraz korzystania z urządzenia

Podkategorie

W ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu na terenie miasta Opola funkcjonują cztery domy dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Funkcjonowanie placówek określa ZARZĄDZENIE NR 33/2012 z dnia 22 czerwca 2012r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w sprawie struktury organizacyjnej, szczegółowego zakresu działania oraz regulaminu Domów Dziennego Pobytu.
Celem działalności domów dziennego pobytu jest objęcie wsparciem jak największej grupy osób starszych i niepełnosprawnych, rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i podjęcie działań aktywizujących zarówno w zakresie umysłowym jak i fizycznym. Ważnym elementem skutków prowadzonej działalności jest wydłużenie okresu aktywności społecznej osób starszych w środowisku. Promujemy integrację między pokoleniową oraz rozwój edukacji osób starszych.
Działalność domów dziennego pobytu jest finansowana z budżetu Miasta Opole, dlatego też udział we wszelkich zajęciach oraz korzystanie ze sprzętów na terenie ośrodków jest całkowicie bezpłatny. Seniorzy mogą skorzystać z obiadów, których koszt określa Uchwała Rady Miasta Opole nr LXXI/757/10 z dnia 26 sierpnia 2010r.
Uczestnictwo seniorów w zajęciach, imprezach oraz w organizowanych projektach zaspokaja potrzeby kulturalne, poznawcze oraz pozwala na efektywną edukację oraz rozwój twórczy. Nasze działania sprzyjają integracji i wsparciu osób starszych co eliminuje zjawisko wykluczenia społecznego.