Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

Od dnia 26 maja 2023, uruchomiony został Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej w Opolu.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Biorąc pod uwagę możliwość obsługi przez Państwa, beneficjentów opuszczających Zakłady Karne oraz Areszty Śledcze, zwracamy się o możliwość wsparcia Państwa działań w zakresie innym lub podobnym do oferowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Wsparcie dotyczy osób, które opuściły Zakłady Karne lub Areszty Śledcze nie później niż 3 miesiące przed zgłoszeniem się do Ośrodka Pomocy. Wsparcie dotyczy również rodzin tych osób, także w wypadku, gdy osoba została dopiero co osadzona.

Pomoc oferowana w ramach Funduszu Sprawiedliwości to m.in.:

· pomoc materialna,

· pomoc psychologiczna,

· pomoc medyczna,

· wsparcie w poszukiwaniu pracy i zakwaterowania,

· poradnictwo prawne

Wszystkie formy pomocy realizowane są w Punkcie Pomocy w Opolu ul. Niemodlińska 79 lok 19 w dniach: Środa od 10.00 – 18.00 oraz Piątek od 9.00 – 17.00