Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

Dla obszaru  województwa Opolskiego w tym Miasta Opola Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu wydał Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 15.12.2022 r.

 

Pełna treść powiadomienia do pobrania poniżej:

 

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10