Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36

poszukuje pracownika na stanowisko

pracownik socjalny ds. procedury „Niebieskiej Karta”

w wymiarze 1,0 etatu
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
w Opolu, przy ul. Małopolskiej 20 A

 

 

ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatow  na stanowisko pracownik socjalny w MOPR w Opolu, OIK , NK.pdf