Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

Od 2019 r. w Mieście Opolu realizowana jest Kampania ,,Opole w Rytmie Życzliwości”.
Celem głównym kampanii jest promowanie życzliwości rozumianej jako: uczynność, uprzejmość, uczciwość, wrażliwość, opiekuńczość, serdeczność, współczucie, spokój, przyjaźń, zrozumienie, czułość, ciepło, poświęcenie, 

Opole w Rytmie Życzliwosci plakat

wdzięk, empatię, szczodrość, lojalność, pomoc, zrozumienie, otwartość, wrażliwość, szacunek, wielkoduszność, wyrozumiałość, tolerancja, troska,

dobro oraz poruszanie kwestii pozytywnych zachowań m.in. wobec osób starszych czy niepełnosprawnych.
Wszystkie działania realizowane w ramach Kampanii ,,Opole w Rytmie Życzliwości"  mają na celu upowszechnianie i rozwijanie wiedzy na temat niepełnosprawności,
a także wpływają na zmianę postaw społecznych wobec seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, które tworzą atmosferę tolerancji, zrozumienia i życzliwości wobec tych osób, a także przeciwdziałają ich dyskryminacji.

Podjęte działania w ramach kampanii przyczyniają się do rozpowszechniania postawy życzliwości wśród mieszkańców Miasta poprzez organizowanie wspólnych projektów, do których zaangażowane są różne grupy społeczne.

Cele szczegółowe są realizowane poprzez następujące działania:
• promowanie wśród lokalnego społeczeństwa uczynności oraz uprzejmości, uczciwości; • zachęcenie mieszkańców miasta do podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postawy życzliwości wobec innych;
• integracja różnych grup społecznych (niepełnosprawni, seniorzy, młodzież);
• promowanie współdziałania i wzajemnej pomocy w społeczeństwie;
• promowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

• promowanie działalności na rzecz osób starszych;
• promowanie działalności na rzecz młodzieży;
• promowanie działalności na rzecz usunięcia hejtu i mowy nienawiści z przestrzeni publicznej.

W ramach Kampanii zostały już zrealizowane następujące działania tj. m.in.:
• przygotowano spot edukacyjno - informacyjny ,,Opole w Rytmie Życzliwości";
• podpisano Kanon Życzliwości Miasta Opola;
• wydano Miniporadnik ,,Niepełnosprawny w Opolu";
• organizacja ,,lekcji życzliwości" w przedszkolach i szkołach z terenu Miasta Opola;
• organizacja konkursów plastycznych ,,Opole w Rytmie Życzliwości";
• 4 edycje konkursu ,,Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym" w Opolu;
• organizacja 3 happeningów ,,Opole w Rytmie Życzliwości";
• organizacja  w Stregu Arena  wydarzeń edukacyjno - integracyjnych tj. ,,Jesteśmy Razem" oraz ,,Akcja defibrylacja - ty też możesz komuś uratować życie";
• realizacja akcji edukacyjno – informacyjnej ,,Senior za kierownicą”.

Spot filmowy prezentujący Kampanię ,,Opole w Rytmie Życzliwości”(otwórz)

Opole jest Miastem Życzliwości i co do tego nikt nie ma wątpliwości. A to wszystko za sprawą naszych mieszkańców. Poznajcie Ambasadorów naszej miejskiej Kampanii,

którzy wystąpili w najnowszym spocie promującym Życzliwość w Opolu:

1. Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola;
2. Barbara Bieganowska – Zając – Mistrzyni Paraolimpijska w biegach;
3. Kamila Świerc – Miss Polski 2017;
4. Arkadiusz Piech – Piłkarz OKS Odra Opole S.A.;
5. Zuzanna Kochanek – Piotrowska – Aktorka;
6. Barbara i Bartłomiej Bonkowie – Reprezentanci Polski w podnoszeniu ciężarów;
7. Mateusz Faliński – Wojownik capoeira;
8. Magdalena Wilga – Sportowy dzielnicowy;
9. Magdalena Zych – Reprezentantka Polski w short – tracku;
10. Mateusz Jankowski – Szczypiornista KPR Gwardia Opole;
11. Przemysław Zych – Zastępca Prezydenta Miasta Opola.
12. Monika Kuszyńska – Wokalistka.

Spot filmowy Ambasadorzy Życzliwości Miasta Opola(otwórz)

O działaniach realizowanych w ramach ww. kampanii Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola będzie na bieżąco informował na stronach internetowych: www.opole.pl
oraz www.seniorwopolu.pl oraz na portalach społecznościowych Urzędu Miasta Opola oraz MOPR – Centrum Informacyjno – Edukacyjne ,,Senior w Opolu”.

Facebook: @ProgramOpolskaRodzina20192029