Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

INFORMACJA

dla emerytów MOPR w Opolu dotycząca korzystania

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Uprawniony emeryt chcący korzystać z ZFŚS MOPR w Opolu składa oświadczenie majątkowe zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOPR w Opolu – w terminie do 15 grudnia br. Druk obowiązującego oświadczenia majątkowego oraz druk polecenia wypłaty świadczenia na rachunek bankowy poniżej:

 

- druk oświadczenia majątkowego 2022

- polecenie przekazania świadczenia na rachunek bankowy