Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

INFORMACJA

dla emerytów MOPR w Opolu dotycząca korzystania

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Uprawniony emeryt chcący korzystać z ZFŚS MOPR w Opolu składa oświadczenie majątkowego zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOPR w Opolu – w terminie do 15 grudnia br.

Zarządzenie Dyrektora MOPR w Opolu – w załączeniu

Druk obowiązującego oświadczenia na 2021 r. - w załączeniu

Oświadczenie dotyczące rachunku bankowego – w załączeniu