Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

 

pasek

Od 1 kwietnia 2020 r. z projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu w ramach nowego zadania Nr 6 -Wsparcie dla osób wykluczonych w związku z epidemią koronawirusa realizuje dodatkowe działania, które obejmują :

1. dowóz zakupów dla potrzebujących (osoby starsze, samotne i niepełnosprawne). W związku z tym planuje się zakupić paczki żywnościowe (łącznie 3000 sztuk) dostarczanych z dowozem do domu osoby starszej/samotnej/niesamodzielnej;

2. oddelegowanie 4 psychologów, zatrudnionych na umowy o pracę przez MOPR świadczących całodobowe dyżury telefoniczne (zatrudnienie na 6 m-cy). Pracownicy będą udzielać telefonicznej pomocy wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia emocjonalnego, zmagające się ze skutkami obecnej sytuacji, np. przebywające w kwarantannie czy mające inne problemy psychologiczne wywołane stanem epidemii;

3. zorganizowanie pomocy w postaci przygotowania ciepłych posiłków i transportu na dowóz dla osób bezdomnych (ok. 50 osób). Celem tej usługi jest ograniczenie przemieszczania się osób bezdomnych, którzy mogą stanowić w przypadku zarażenia się zagrożenie dla mieszkańców Opola;

4. zakup środków odkażających i dezynfekujących oraz pozostałych materiałów jak maseczki, rękawice ochronne, termometry dla osób, które były w kwarantannie oraz dla pracowników MOPR;

5. usługę dezynfekcji pomieszczeń MOPR oraz czterech DDP, która zostanie zlecona specjalistycznej firmie.

 

20200520 111224 

20200526 133543

IMG 20200427 WA0001

IMG 20200427 WA0004

 95093375 319270