Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

Opolska Rada Terenowa do Spraw Readaptacji i Pomocy Skazanym w Opolu
przygotowała informatory:
"Pomoc Postpenitencjarna dla Ciebie"
"Twoja Nowa Droga"

Oba informatory do pobrania z linku poniżej

Pobierz