Strefa Pracownika

czyli wyszukaj i pobierz niezbędne dokumenty kadrowe i inne

A A A

Zarządzenie nr 14/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników MOPR w Opolu.
Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2017 Poz. 1621)(pobierz)

Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 19 lutego 2018r.
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
w sprawie zmiany do zarządzenia w sprawie
struktury organizacyjnej i zakresu działania
Domów Dziennego Pobytu oraz wprowadzającego
Regulamin Domów Dziennego Pobytu
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu (pobierz)

Zarządzenie Nr 15/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu pozyskiwania
informacji o kandydatach do pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu
z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, bazy danych: Rejestru
z dostępem ograniczonym. (pobierz)