Drukuj

Zarządzenie nr 20/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dnia 17 maja 2016r.
w sprawie zasad ustalania składu i powołania Zakładowej Komisji Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu(Pobierz)