O nas

dowiedz się jak funkcjonuje nasz ośrodek, znajdź adresy i kontakty z naszymi pracownikami

A A A

W dniu 15 stycznia 2018 r. Miasto Opole podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn.
„Centrum RE-Start” – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu.
Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. Okres realizacji:
30.09.2017-30.10.2020.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.2 Włączenie
społeczne. (więcej)

Zasady rekrutacji od 2019.07.18

1. Zasady rekrutacji (otwórz)
2. Deklaracja (otwórz)
3. Oświadczenie (otwórz)
4. Zarządzenie - Zasady rekrutacji (otwórz)

 

 

Zasady rekrutacji (otwórz)