Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w ramach Podprogramu 2017.

W dniu 13.03.2018 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu (OPL) zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2017:

- warsztaty edukacji ekonomicznej

Planowana godzina rozpoczęcia 11.00 gr I, 13:00 gr II. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017.