Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

"Policjant, który mi pomógł" – Sierż.Krzysztof Adamiec, Dzielnicowy z Opola,
na wniosek Barbary Leszczyńskiej, przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego
w Opolu- laureatem prestiżowego konkursu.

konkurs Policjant laureat mini                

plakat mini

 laureat konkursu 2017 mini   

Sierż. Krzysztof Adamiec – dzielnicowy z II Komisariatu Policji w Opolu
to laureat X edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”.
Jego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”. Istota przedsięwzięcia polega na wyróżnieniu funkcjonariuszy Policji,
którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie
indywidualnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, a ponadto zaangażowani są
w budowanie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze.

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji od 2008 roku uczestniczy w organizacji konkursu
„Policjant, który mi pomógł”. Procedura zgłaszania policjantów do każdej edycji konkursu
odbywa się w okresie od 1 czerwca do 31 maja roku następnego,
z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia” w Warszawie.
Kandydatów, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne,
organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji). Laureatów Konkursu wybiera Kapituła,
w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”,
laureaci ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP.

Podczas oceny przede wszystkim pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów
w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie
i zaangażowanie w pomoc osobom doznającym przemocy.

Przedsięwzięcie to (od pierwszej edycji) objęte zostało honorowym patronatem
Komendanta Głównego Policji, a gala wręczenia nagród wpisana została
w scenariusz centralnych obchodów Święta Policji.

Laureatami X edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” zostali:

 • sierż. Krzysztof Adamiec, dzielnicowy z II Komisariatu Policji w Opolu (KWP w Opolu);
  nominowany przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Opolu
  Barbarę Leszczyńską-za spektakularne działanie w obronie ofiary przemocy w rodzinie
  oraz wzorową,empatyczną i profesjonalną postawę wobec problemu przemocy w rodzinie.

 • st. sierż. Anna Jakimiszyn, dzielnicowa z Komisariatu Policji w Głuchołazach (KWP w Opolu);
 • mł. asp. Renata Jaremko, asystent jednoosobowego stanowiska do spraw prasowo -
  informacyjnych (do 30.09.2016 r. dzielnicowy) z Komendy Powiatowej Policji
  w Przeworsku (KWP Rzeszów);

 • asp. Andrzej Joniak, dzielnicowy z Posterunku Policji w Starej Białej,
  Komendy Miejskiej Policji w Płocku (KWP z/s w Radomiu);

 • asp. Grzegorz Milewski, dzielnicowy z I Komisariatu Policji w Bytomiu (KWP w Katowicach).
 • st. sierż. Anna Jakimiszyn, dzielnicowa z Komisariatu Policji w Głuchołazach (KWP w Opolu);

Łącznie w X edycji konkursu zgłoszono 66 policjantów, na których wpłynęło 118 zgłoszeń.