Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

Pan Abdul Szukor przez 10 lat był tłumaczem Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.
Za współpracę z polskimi żołnierzami wielokrotnie grożono mu śmiercią.
Niedawno zachorował na chorobę nowotworową. W nadziei na leczenie i bezpieczne życie razem z rodziną uciekł z ojczyzny i przyjechał do Opola.
Niestety 5 dni po nagraniu reportażu pan Abdul Szukor zmarł. Jego największym marzeniem w ostatnich tygodniach było żeby,
jego żona podobnie jak on i dzieci otrzymała polskie obywatelstwo.
Martwił się o to co stanie się z jego rodziną kiedy go zabraknie. (Przejdź do strony TVP Opole i filmu)

W odpowiedzi na wiele pojawiających się zapytań ze strony pracowników pomocy społecznej z ośrodków z różnych stron Polski,
w sprawie podwyżek w naszym Ośrodku i roli dyrektora w zawartym porozumieniu, poniżej zamieszczam scan Porozumienia z dnia 6 grudnia 2017r.
o wzroście wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu w latach 2018-2019 Zawartego pomiędzy
Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu a pracownikami Ośrodka reprezentowanymi przez
Związek Zawodowy Pracowników MOPR w Opolu, przy udziale Prezydenta Miasta Opola oraz Mediatora z listy MRPiPS.

Dodatkowo załączam link do publikacji prasowej z dnia 3 sierpnia 2017r., opisującej szeroko kwestie naszych postulatów płacowych.
Artykuł opublikowano w gazecie Wyborczej przed podjęciem mediacji z udziałem wyznaczonego przez ministerstwo mediatora.

 
( http://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,22183949,konflikt-w-opolskim-mopr-pracownicy-chca-600-zl-podwyzki-dyrektor.html?disableRedirects=true ).

W komentarzu pod artykułem znalazła się jedna nieprawdziwa informacja, jakoby dyrektor złożył wniosek o podwyżkę dla siebie
w czasie gdy brakuje pieniędzy dla pracowników. Otóż, nie tylko że nie składałem żadnego wniosku, to moje wynagrodzenie nie zmieniło się
od października 2014 roku. Nota bene, w tej informacji jest część prawdy, mianowicie wzrosła liczba zadań
i przedsięwzięć które podlegają nadzorowi dyrektora. Ale dajemy radę.

 

- Z najlepszymi życzeniami

Dr Zdzisław Markiewicz

Dyrektor MOPR w Opolu

Do pobrania Porozumienie

Dyrektor MOPR w Opolu dziękuje wszystkim pracownikom za dotychczasową pracę,
która została bardzo wysoko oceniona w zmieszczonej poniżej Rocznej ocenie.....

(więcej)

W związku ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych zapraszamy Państwa do zapoznania się
z "Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu.

O G Ł O S Z E N I E
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
poszukuje kandydatów na:

  • opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

logo rops kolor

1 marca 2017 r. w nowo otwartym mieszkaniu chronionym zamieszkała pierwsza wychowanka pieczy zastępczej wraz ze swoją córką. Na rzecz wychowanek w mieszkaniu chronionym świadczone będzie wsparcie pracownika socjalnego umożliwiające przygotowanie do samodzielności z chwilą opuszczenia mieszkania. Mieszkanie zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb usamodzielniających się wychowanek z dziećmi w ramach projektuBliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczejwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
czytaj więcej Akceptuję cookies