Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej!!! family24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na terenie miasta Opola
A A A

W 2018 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza osoby niepełnosprawne do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych świadczonych drogą internetową
oraz porad psychologicznych w formie telefonu zaufania. Projekt jest współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 4/2017„Samodzielni i skuteczni”.

W związku ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych zapraszamy Państwa do zapoznania się
z "Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu.

plakat 24 05 2018 miniMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu wraz z organizacjami partnerskimi, m.in.
Stowarzyszeniem Animatorów Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Razem-a-Nie Osobno "RaNO",
organizuje obchody Dni Rodzicielstwa Zastępczego.
Ich celem jest promowanie rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwanie kandydatów na opiekunów zastępczych.
Jednocześnie organizowane są działania mające na celu integrowanie środowiska pieczy zastępczej
oraz wspieranie opiekunów zastępczych oraz dzieci i młodzieży będących pod ich opieką.

Zapraszamy do udziału w planowanych wydarzeniach:

10 maja 2018 r. odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.

"Prawa i obowiązki członków rodziny - równe prawa w  życiu rodzinnym".

(czytaj dalej)

Formularz zgłoszeniowy

(pobierz)

Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w ramach Podprogramu 2017.

O G Ł O S Z E N I E
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
poszukuje kandydatów na:

  • opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

logo popz

W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Opolskim Bankiem Żywności z siedzibą w Luboszycach.

logo rops kolor

1 marca 2017 r. w nowo otwartym mieszkaniu chronionym zamieszkała pierwsza wychowanka pieczy zastępczej wraz ze swoją córką. Na rzecz wychowanek w mieszkaniu chronionym świadczone będzie wsparcie pracownika socjalnego umożliwiające przygotowanie do samodzielności z chwilą opuszczenia mieszkania. Mieszkanie zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb usamodzielniających się wychowanek z dziećmi w ramach projektuBliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczejwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com